Доценко, І. О. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, Nov. 2010, с. 59-64, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1200.