Соломчак, О. В. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, Nov. 2010, с. 88-92, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1206.