Рисухін, В. В., Ю. В. Носачова, і М. Д. Гомеля. ВИЛУЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ З ВОД З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЇХ РЕАГЕНТНОМУ ПОМ’ЯКШЕННІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, Nov. 2010, с. 16-19, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1232.