Квєтний, Р. Н., і Ю. А. Буняк. Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, Nov. 2010, с. 20-22, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/156.