Безсонов, Є., і В. Андрєєв. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, Feb. 2016, с. 23-29, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1845.