Журахівський, А., А. Яцейко, і Р. Масляк. СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ВІД ДІЇ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, May 2016, с. 128-32, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1914.