Березюк, О. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ФІЛЬТРАТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, Sept. 2016, с. 28-31, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1943.