Мокін, В., І. Варчук, і Є. Крижановський. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЧНО СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, Dec. 2016, с. 24-31, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1964.