Березюк, О., і Л. Березюк. ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, Mar. 2017, с. 36-39, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2007.