Заюков, І. ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НА МАКРОРІВНІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, June 2017, с. 59-67, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2058.