Заюков, І. В. «ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 5, Жовтень 2017, с. 31-37, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2112.