Шумиляк, Л. М., В. В. Жихаревич, і С. Е. Остапов. «ПРО СУЧАСНІ МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ДИНАМІКИ». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 3, Червень 2018, с. 75-80, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2233.