Мокін, О., В. Мокін, Б. Мокін, і І. Чернова. ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЦІОНАРНОГО ЧАСОВОГО РЯДУ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, Oct. 2018, с. 74-80, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2254.