Бортник, Г. Г., і С. Г. Бортник. Дослідження інтегральної нелінійності аналого-цифрового перетворювача у базисі дискретних функцій Фур’є. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, Nov. 2010, с. 117-9, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/239.