Кондратенко, Н. Р., С. М. Куземко, і О. А. Ткачук. Обробка сигналів за допомогою вейвлет-перетворення. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, Nov. 2010, с. 129-32, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/242.