Безвесільна, О. М., Ю. В. . Киричук, і Н. М. . Назаренко. «МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 1, Лютий 2021, с. 21-28, doi:10.31649/1997-9266-2021-154-1-21-28.