Мороз, О. О. Історія формування концептуальних засад теорії аграрного реформування в Україні. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, Nov. 2010, с. 20-26, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/28.