Мокін, Б. І., і В. В. Камінський. Слабкі множини та їх застосування до розв’язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності даних. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, Nov. 2010, с. 102-8, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/44.