Зянько, В. В. Знання як інформаційна база розвитку інноваційного мислення в контексті глобалізації. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, Nov. 2010, с. 32-35, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/51.