Кавецький, В. В. «Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 2, Листопад 2010, с. 24-30, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/574.