Зянько, В. В., і О. В. Лук’янова. Монетарні інструменти макроекономічного регулювання і їх застосування Національним банком України. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, Nov. 2010, с. 31-35, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/575.