Голубєва, Т. О. «Нечітка оцінка складності завдання в процесі розробки програмного забезпечення». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 3, Листопад 2010, с. 68-72, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/602.