Михалевич, В. М., Я. В. Крупський, і О. В. Михалевич. ГЕНЕРУВАННЯ НЕВИРОДЖЕНИХ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, Nov. 2010, с. 100-4, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/758.