Свірський, В. Трансформація світової валютної системи в посткризовий період. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, Mar. 2015, с. 65-70, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/836.