Благодир, Л. М. «Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 6, Грудень 2014, с. 56-62, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/861.