Семеренко, В. П. «Паралельні циклічні коди». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 6, Грудень 2014, с. 91-98, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/866.