Ракитянська, Г. Б. «Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення». Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 6, Грудень 2014, с. 99-107, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/867.