Монашненко, А. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 1, с. 110-3, https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/917.