Дудикевич, А., А. Кардаш, і С. Левицька. ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, no. 2 (1): 96-100. Accessed Листопад 12, 2019. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1112.