Монашненко, А. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, no. 4 (1): 110-113. Accessed Жовтень 22, 2020. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/917.