1.
Михалевич ВМ, Добранюк ЮВ. МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЛОГАРИФМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ОСНОВІ РІЗНИХ АПРОКСИМАЦІЙ. Вісник Вінницького політехнічного інституту [інтернет]. 12Лис2010 [cited 23Сер2019];(3):99-02. Available from: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1691