1.
Благодир ЛМ. Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України. Вісник ВПІ [інтернет]. 25, Грудень 2014 [цит. за 10, Грудень 2023];(6):56-62. доступний у: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/861