1.
Ящолт А, Присяжнюк Ю, Костик В. МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОД РІЧОК ЗАСОБАМИ ГЕОСТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМКУ ЇХ ТЕЧІЇ, ЗВИВИСТОСТІ ТА ТОПОЛОГІЇ ПРИТОК. Вісник Вінницького політехнічного інституту [інтернет]. 1 [cited 27Жов2020];(5):83-0. Available from: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/889