СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКІВ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ І ЕНЕРГІЇ ВІД ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Семенюк Відокремлений структурний підрозділ ДП НЕК «Укренерго» Донбаська ЕС

Анотація

Розглянуто актуальність визначення транзитних втрат потужності за сучасних вимог до функціонування ОРЕ, проведено аналіз існуючих методів визначення втрат від транзитних перетоків та можливості їх практичного застосування для визначення транзитних втрат та нормування технологічних витрат електроенергії ЕС.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електричних станцій та систем
Н. В. Семенюк, Відокремлений структурний підрозділ ДП НЕК «Укренерго» Донбаська ЕС
інженер 1 категорії сектору технологічних розрахунків

Посилання

1. Концепції функціонування та розвитку ОРЕ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р.
№ 1789 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 47 (06. 12. 2002). — Ст. 2164.
2. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами : моногр.
/ П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. — 123 с.
3. Лежнюк П. Д. Інформаційне забезпечення розрахунків втрат потужності й електроенергії від транзитних перетоків
/ П. Д. Лежнюк, Н. В. Семенюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 66—69.
Переглядів анотації: 55 Завантажень PDF: 26
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк і Н. Семенюк, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКІВ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ І ЕНЕРГІЇ ВІД ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 39-41, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)