Галузь та проблематика

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 

Процес рецензування

 

До редакційної колегії журналу входять відомі у своїх галузях вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється. У теперішньому складі редколегії журналу в кожній із його наукових галузей (технічній, економічній, педагогічній та фундаментальних наук) є не менше п’яти докторів наук.

З моменту заснування журналу редакційна колегія забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей.

Про високий рівень рецензування статей свідчить те, що приблизно кожна четверта стаття, з тих що надходять до редакції, відправляється на доопрацювання або відхиляється членами редколегії.

Для зменшення кількості надходжень до редакції статей низького наукового рівня з 1999 р. на вимогу редколегії статті науковців ВНТУ мають пройти попереднє обговорення і отримати схвалення на науковому семінарі профільної кафедри або на науковій конференції, яка відбулася у ВНТУ.

З дня заснування журналу розгляд статей, їх підготовка до опублікування й видання кожного з номерів журналу проводиться у такій послідовності:

  • перевірка вимог до оформлення й реєстрація статті;
  • попередній розгляд рукопису й направлення на рецензування одному з членів редколегії або за рекомендацією члена редколегії, відповідального за цей науковий напрямок, іншому відомому вченому з тематики статті;
  • рецензування статті (максимальний термін — місяць) і, за наявності зауважень, направлення авторам на доопрацювання;
  • формування чергового номера журналу з позитивно відрецензованих статей і остаточне затвердження його змісту головним редактором та Вченою радою університету;
  • редагування, верстання й друкування журналу у видавництві ВНТУ.

 

Історія журналу

В грудні 1993 року вийшов у світ перший номер наукового журналу нашого університету (у 1993 році ВНЗ мав назву «Вінницький політехнічний інститут») Вісник Вінницького політехнічного інституту. Це був один з перших наукових журналів незалежної України з поданням матеріалів тільки українською мовою.

Ініціатором заснування журналу та його незмінним головним редактором є ректор університету (з 1989 по 2010 рр.), заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор Борис Іванович Мокін.

Зважаючи на високі вимоги до матеріалів, які друкуються на сторінках журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту", президія Вищої Атестаційної комісії України у 1999 році включила його до переліку фахових періодичних видань, у яких можуть друкуватися основні матеріали докторських і кандидатських дисертацій у галузях технічних, економічних та педагогічних наук.

До 1999 р. журнал виходив 4 рази на рік. У зв’язку із суттєвим збільшенням надходження рукописів статей, у тому числі і від науковців з інших міст України, з січня 1999 р. «Вісник Вінницького політехнічного інституту» видається з періодичністю 6 номерів на рік. Тираж журналу становив 365 примірників.

До редакційної колегії журналу входять відомі у своїх галузях вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється. У теперішньому складі редколегії журналу в кожній із його наукових галузей (технічній, економічній, педагогічній та фундаментальних наук) є не менше п’яти докторів наук.

З моменту заснування журналу редакційна колегія забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей.

З грудня 2002 року журнал має передплатний індекс 06225 і щорічно включається до Каталогу видань України.

У 2008 році «Вісник Вінницького політехнічного інституту» отримав міжнародні стандартні номери серійного видання ISSN як для друкованої версії (ISSN 1997-9266), так і для електронної on-line версії (ISSN 1997-9274).

У 2005 році укладено договір між ВНТУ та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України згідно з яким реферати всіх статей, надрукованих в журналі «Вісник Вінницького політехнічного інституту», надсилаються для опублікування в Українському реферативному журналі «Джерело».

Для популяризації, підвищення рейтингу та доступності, за використання веб-технологій, з 2013 р. змісти та статті випусків журналу надсилаються у відділ «Наукова періодика України»  Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» з березня 2013 року увійшов до наукометричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). Згідно з договором між ВНТУ і Електронною науковою бібліотекою elibrary.ru на сайті цієї бібліотеки розміщуються всі статті, обліковані в журналі «Вісник Вінницького політехнічного інституту» починаючи з № 1 за 2004 рік. На сьогодні розміщено тексти більше 2000 статей.

З 2015 р. журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» входить у міжнародну наукометричну базу «Index Copernicus International».