Розвиток «soft skills» у студентів — один з важливих чинників працевлаштування

Автор(и)

  • К. О. Коваль Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

«soft skills», «м’які» навички, працевлаштування, випускники, молодь

Анотація

Обґрунтовано актуальність здобуття студентами «soft skills», запропоновано класифікацію «м’яких» навичок та механізми їх опанування студіюючою молоддю.

Біографія автора

К. О. Коваль, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Посилання

1. Астахова В. И. Становление новой образовательной парадигмы на рубеже веков / В. И. Астахова // Вчені записки
Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія» : зб. наук. пр. — 2004. — Т. 10. — С. 9—25
2. Ситник Н. I. Управління персоналом : навч. посiб. / Н. I. Ситник. — Кив: фiрма «Iнкос», 2009. — 472 с.
3. Сімакова І. О. Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студен-
тів інженерних спеціальностей / І. О. Сімакова // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2010. —
Вип. 3. — C. 191—195.
4. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union [Електронний ресурс].
— Режим доступу : http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf.
5. Длугунович Н. А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців / Н. А. Длугунович // Вісник Хмельни-
цького національного університету. — 2014. — № 6 (219). — С. 239—242.
6. Абашкина О. Soft skills: ключ к карьере / О. Абашкина // Справочник по управлению персоналом : научный жур-
нал. — 2008. — № 9 (сентябрь). — С. 124—126.
7. Європейський словник навичок та компетенцій [Електронний ресурс] / DISCO European Dictionary of Skills and
Competences. — Режим доступу : http://disco-tools.eu/disco2_portal/.
8. Ситуація на ринку праці та діяльність обласної служби зайнятості у Вінницькій області у січні 2015 року : Інфор-
маційно-аналітичні матеріал [Електронний ресурс] / сайт Вінницького регіонального центру зайнятості. — Вінниця,
2015. — Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/vin/control/uk/statdatacatalog/list.
9. Янковська О. Звіт за результатами І Національного Форуму «Бізнес і університети» [Електронний ресурс]. /
О. Янковська, М. Саприкіна ; Центр «Розвиток КСВ». — К., 27 листопада 2013 р. — Режим доступу : http://csrukraine.org/wp-content/uploads/2014/04/ForumReport_Final.pdf.
10. James J. Heckman Hard Evidence on Soft Skills [Електронний ресурс] / J. James Heckman, Tim D. Kautz // Working
Paper 18121 ; National Bureau of Economic Research. June 2012. — Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w18121
11. 10000 videos Soft Skills [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.thv.softskills&hl=uk.
12. Brewer L. The top 6 skills today’s employers want [Електронний ресурс] / Laura Brewer // Work in progress. —
Режим доступу : http://iloblog.org/2014/04/11/the-top-6-skills-todays-employers-want/.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 820

Опубліковано

2015-03-26

Як цитувати

[1]
К. О. Коваль, «Розвиток ‘soft skills’ у студентів — один з важливих чинників працевлаштування», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 162–167, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають