МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ КАРТИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО

Автор(и)

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Бурдейна Вінницький національний технічний університет
  • К. О. Коваль Вінницький національний технічний університет
  • А. Р. Ящолт Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

системний аналіз, когнітивне моделювання, когнітивна карта, когнітивний консонанс, заклад вищої освіти, абітурієнт

Анотація

 Розглянуто проблему оптимізації поведінки складної системи, в якій спостережувані чинники (показники, змінні) не є керованими і навпаки. Зазначено, що така ситуація має місце щодо оптимізації профорієнтаційної діяльності закладу вищої освіти (ЗВО), спрямованої на збільшення кількості здобувачів освітнього ступеня бакалавра, оскільки впливати ЗВО може тільки на свою діяльність, а вибір конкретного ЗВО та його пріоритету під час вступної компанії абітурієнт робить самостійно. Запропоновано новий метод проектування когнітивної карти із забезпеченням когнітивного консонансу між керованими та спостережуваними вершинами, який дозволяє ідентифікувати ваги дуг такої кар­ти з максимальним використанням усієї наявної інформації з результатів опитувань першокурсників як для дуг спостережуваних вершин, так і дуг керованих та інших вершин. Відповідно до фундаментальної ідеї методу, кожному спостережуваному показнику ставиться у відповідність керований. Показники пов’язані між собою комплексом дуг, спрямованість та ваги яких визначаються за експертними оцінками та аналітично. Продемонстровано працездатність розробленого методу на задачі побудови когнітивної карти для задачі оптимізації профорієнтаційної діяльності ЗВО. Працездатність методу підтверджена тим, що побудована когнітивна карта виявилась стійкою, тобто її дійсно можна використовувати для задач когнітивного моделювання. Аналіз вершин та опису і значень ваг дозволив сформувати комплекс рекомендацій щодо пріоритетної діяльності ЗВО, спрямованої на оптимізацію його основних показників щодо підсилення кадрового та матеріально-технічного потенціалу закладу, міжнародної діяльності, співпраці з роботодавцями і працевлаштування випускників, роботи зі школярами, випускниками та інформування про свою діяльність у ЗМІ та соцмережах тощо.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. В. Бурдейна, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

К. О. Коваль, Вінницький національний технічний університет

 канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом

А. Р. Ящолт, Вінницький національний технічний університет

 канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

Mikhail Z. Zgurowsky, Victor D. Romanenko, and Yuriy L. Milyavskiy, “Principles and Methods of Impulse Processes Control in Cognitive Maps of Complex Systems. Part 1,” Journal of Automation and Information Sciences, vol. 48, iss. 3, pp. 36-45, 2016. doi: 10.1615/JAutomatInfScien.v48.i3.40.

В. Д. Романенко, Ю. Л. Мiлявський, та В. Б. Мокін, «Автоматизація управління водним балансом водогосподар-ської ділянки з нейтралізацією обмежених природних збурень на основі когнітивних моделей,» матеріали 19-ї Міжна-родної науково-технічної конференції SAIT 201., Київ, 22-25 травня 2017 р. Київ,Україна: ННК «IПСА» НТУУ «КПI» iм. Ігоря Сікорського, с. 111, 2017.

Vitalii Mokin, Іlona Varchuk, Kostiantyn Bondaletov, and Olena Slobodianiuk, “Method for Analyzing and ptimizing the Topologic Observability of Cognitive Maps of Complex Spatially Distributed Systems,” CONFERENCE PROCEEDINGS 2017 IEEE First Ukraine Conference on ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (UKRCON.) May 29-June 2, 2017 Kyiv, pp. 865-869. doi 10.1109/UKRCON.2017.8100371.

В. Б. Мокін, та К. О. Бондалєтов, «Новий підхід до автоматизації оптимального управління водогосподарським балансом басейну річки на основі когнітивних карт,» у «Інтернет–Освіта–Наука – 2016»: збірник матеріалів Х Між-народної науково-практичної конференції «ІОН-2016», 11–14 жовтня 2016 р., Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2016, с. 101-103.

Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Ред. Г. В. Осипов. Москва, Россия: изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА -ИНФРА-М), 2000, 488 с.

Дослідження «Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування» від Аналітичного центру CEDOS. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/sotsialno-ekonomichnyi-portret-studentiv-rezultaty-opytuvannia .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 378

Опубліковано

2018-06-28

Як цитувати

[1]
В. Б. Мокін, О. В. Бурдейна, К. О. Коваль, і А. Р. Ящолт, «МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ КАРТИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 89–99, Черв. 2018.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>