ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ З ПІД-РЕГУЛЯТОРАМИ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • І. О. Чернова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

замкнута мінімально-фазова лінійна система автоматичного керування, математична модель високого порядку, еквівалентування, немінімально-фазова система, математична модель не вище другого порядку

Анотація

Для замкнутих систем автоматичного керування лінійними мінімально-фазовими динамічними об’єктами з ПІД-регуляторами, процеси в яких описуються математичними моделями у вигляді звичайних лінійних диференціальних рівнянь високого порядку, запропоновано метод синтезу математичних моделей у вигляді диференціальних рівнянь не вище другого порядку в класі немінімально-фазових, тобто, у вигляді диференціальних моделей не вище другого порядку з аргументом, який запізнюється на певний час в процесі проходженні сигналу зі входу системи на вихід.

Запропоновано також метод ідентифікації еквівалентних моделей, в основу якого покладене занурення математичних моделей, визначених на часовій осі, в частотну область.

Для побудови розрахункових співвідношень запропонованого методу ідентифікації еквівалентних моделей використано частотні характеристики.

В якості критерію оптимізації параметрів еквівалентних моделей використано критерій найменших квадратів.

В якості головного обмеження у розв’язанні задачі пошуку оптимальних значень параметрів еквівалентних моделей використано рівність критичної частоти еквівалентної системи та системи, що еквівалентується, оскільки саме значенням критичної частоти визначається здатність лінійної динамічної системи зберігати чи втрачати стійкість при її замиканні одиничним негативним зворотним зв’язком, а тому при еквівалентуванні необхідно для еквівалентної моделі встановлювати те ж значення критичної частоти, яке має реальна динамічна система, еквівалентна математична модель якої синтезується.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

І. О. Чернова, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

Б. И. Мокин, и И. А.Чернова «Построение математической модели минимального порядка для линейной динами-ческой системы с обратной связью,» Международный научно-технич. журнал «Проблемы управления и информации», № 2, c. 59-66, 2017.

Borys I. Mokin, and Iryna A. Chernova “Construction of a mathematical model of the minimum order for a linear dynamical system with feedback,” Journal of Automation and Information Sciences, vol. 49, Issue 3, рр. 69-77, 2017. ISSN Print: 1064-2315, ISSN Online: 2163-9337.

В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, Б. І. Мокін, С. О. Довгополюк, та І. О. Чернова «Еквівалентування математичних моде-лей мінімально-фазових систем високого порядку в класі не мінімально-фазових,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 111-121, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 370

Опубліковано

2018-06-28

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, і І. О. Чернова, «ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ З ПІД-РЕГУЛЯТОРАМИ В КЛАСІ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВИХ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 81–88, Черв. 2018.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>