МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Горенюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електромобіль, тяговий асинхронний електропривод, моделі оптимального руху, метод ідентифікації в три етапи, прямий та ітераційний процеси

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації моделей руху електромобіля з асинхронним електроприводом по горизонтальному відрізку дороги, оптимальних за критерієм мінімуму електричних втрат, синтезованих з використанням математичної моделі кривої намагнічування у вигляді оберненого гіперболічного синуса, яка з високою точністю зв’язує між собою електричний струм в обмотці статора асинхронного двигуна з магнітним потоком, що створюється полем цього струму, а тому відповідає фізичним умовам реального функціонування асинхронних електричних машин, та із застосуванням варіаційного варіанта методу Лагранжа, що приводить до поля екстремалей в координатах — відносний час, відносна швидкість руху електромобіля та відносний струм в обмотці статора його приводного електродвигуна.

На першому етапі реалізації запропонованого методу ідентифікації моделей оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом визначаються константи, котрі мають місце у цих моделях внаслідок подвійного використання операції інтегрування в процесі їх синтезу, на другому етапі реалізації пропонується прямий алгоритм визначення швидкості електромобіля на основі моделі його динаміки, а на третьому етапі синтезується ітераційний алгоритм визначення струму, зв’язаного зі швидкістю електромобіля співвідношенням, отриманим в результаті розв’язання задачі оптимізації методом невизначених множників Лагранжа.

Визначені умови, які накладаються на ітераційний процес ідентифікації моделі оптимального струму, поданого з силової акумуляторної батареї електромобіля через перетворювач постійного струму в змінний в обмотку статора приводного асинхронного електродвигуна, та умови, яким повинен задовольняти процес визначення моментів часу, коли здійснюється процес ідентифікації цієї моделі, від яких залежить точність визначення координат траєкторії оптимального руху електромобіля.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

В. В. Горенюк, Вінницький національний технічний університет

 аспірант кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

Посилання

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і В. В. Горенюк, «До питання оптимізації руху електромобіля з асинхронним електроприводом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 32-38, 2019.

Ю. П. Петров, Вариационные методы теории оптимального управления. Москва-Лениград: Энергия, 1965, 220 с.

Б. І. Мокін, і О. Б. Мокін, «Математичні моделі характеристики намагнічування електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням та їх порівняльний аналіз,» Вісник КрДПУ, вип. 3, 2005.

Alfredo Munoz-Garcia, Thomas A. Lipo, and Donald W. Novotny, “A New Induction Motor V/f Control Method Capable of High-Perfomance Regulation at Low Speeds,” IEEE transactions on industry applications, vol. 34, no. 4, July/August, 1998.

Я. З. Цыпкин, Адаптация и обучение в автоматических системах, Москва: Наука, 1968, 400 с.

Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
[1]
Б. Мокін, О. Мокін, і В. Горенюк, МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 32-38, Лют 2020.
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>