ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Горенюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-144-3-32-39

Ключові слова:

короткозамкнутий асинхронний електродвигун, привод електромобіля, частотне керування, оптимізація режимів, акумуляторна батарея, критерій мінімуму втрат електричної енергії

Анотація

Показано, що результати, отримані вченими в дослідженнях з розв’язання задачі частотного керування режимами роботи короткозамкнутого асинхронного електродвигуна, оптимального за критерієм мінімуму електричних втрат, вимагають суттєвої корекції, оскільки вони отримані з використанням математичної моделі кривої намагнічування, апроксимованої двома відрізками прямих, верхній з яких проходить паралельно осі струму, що не відповідає фізичним умовам реального функціонування асинхронних електричних машин і вимагає стабілізації магнітного потоку в зазорі на рівні, який задається горизонтальним відрізком кривої намагнічування, незалежно від змін частоти струму в обмотці статора. Запропоновано розв’язувати задачу оптимального за критерієм мінімуму втрат електричної енергії частотного керування режимами роботи короткозамкнутого асинхронного елек­тродвигуна, який є тяговим в системі привода електромобіля, з використанням математичної моделі кривої намагнічування у вигляді оберненого гіперболічного синуса, яка з високою точністю зв’язує між собою електричний струм в обмотці статора асинхронного двигуна з магнітним потоком, який створюється полем цього струму, а тому відповідає фізичним умовам реального функціонування асинхронних електричних машин. Приведені результати розв’язання задачі оптимального частотного керування режимами короткозамкнутого асинхронного електродвигуна в умовах його роботи як тягового в системі привода електромобіля, які отримані із застосуванням варіаційного варіанту методу Лагранжа та математичної моделі кривої намагнічування у вигляді оберненого гіперболічного синуса і які приводять до поля екстремалей в координатах «відносний час — відносна швидкість руху електромобіля — відносний струм в обмотці статора його приводного електродвигуна».

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем та комплексів; професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

В. В. Горенюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем та комплексів

Посилання

В. А. Лобатюк, О. Б. Мокін, та Б. І. Мокін, Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2019.

В. А. Вартабедян, Загальна електротехніка. Навчальний посібник, 4-е вид., перероб. і доп. В. А. Вартабедян. Київ, Україна: Вища школа, 1986, 359 с.

Alfredo Munoz-Garcia, Thomas A. Lipo, and Donald W. Novotny. “A New Induction Motor V/f Control Method Capable of High-Performance Regulation at Low Speeds,” IEEE transactions on industry applications, vol. 34, no. 4, July/August 1998.

Ю. П. Петров, Вариационные методы теории оптимального управления. Москва-Лениград: Энергия, 1965, 220 с.

О. Б. Мокін, Б. І. Мокін, та Д. А. Шокарьов, «До питання про характеристики частотно-регульованого електропривода з короткозамкненим асинхронним електродвигуном,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 35-39, 2015.

Б. І. Мокін, та О. Б. Мокін, «Математичні моделі характеристики намагнічування електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням та їх порівняльний аналіз,» Вісник КрДПУ, вип. 3, 2005.

В. Г. Герасимова, и др., «Электромеханические устройства,» в Электротехнический справочник, в 3-х т. Под общ. ред. проф. МЭИ В. Г. Герасимова, 6-е изд., испр. и доп. М.: Энергоиздат, 1981, т. 2, 640 с.

И. Н. Бронштейн, и К. А. Семендяев, Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Москва: Наука, 1967, 608 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 359

Опубліковано

2019-06-26

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і В. В. Горенюк, «ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 32–39, Черв. 2019.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>