ПРО ОДИН СПОСІБ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Автор(и)

  • О. О. Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Д. О. Шалагай Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-58-67

Ключові слова:

навчальний процес, оцінка якості, база даних, спосіб приведення різнодіапазонних оцінок до однорідних множин, Python-реалізація способу створення бази

Анотація

З робіт, які аналізують навчальний процес в університетах, легко бачити, що математичні моделі, використовувані для оцінки якості цього процесу, мають свою специфіку, у якій провідне місце займає обмеженість множин оціночних даних, що обумовлена значною кількістю малоформатних груп, чисельність в яких не перевищує 10 студентів, та обмеженість кількості таких множин, що обумовлена забороною дробити семестр на більше ніж два підсумкові модулі з конкретної навчальної дисципліни та забороною вводити більше одного колоквіуму з теоретичної частини навчальної дисципліни та більше однієї контрольної роботи з її практичної частин у кожному з цих модулів. Оскільки для побудови, наприклад, закону розподілу оцінок з навчальної дисципліни потрібно їх мати в однорідній множині не менше 30, аби на кожен діапазон A, B, C, D, E, FX, F системи ECTS припадало для обчислення частоти попадання оцінки в кожний з цих діапазонів попадало в середньому хоча б по 4—5 значень, то постає задача як із множин оцінок по кожному окремому виду контролю, які мають різні шкали, побудувати однорідну множину оцінок, що має достатню потужність для адекватної ідентифікації математичної моделі, придатної для системного аналізу усієї процедури контролю. В роботі запропоновано спосіб приведення різнодіапазонних оцінок якості засвоєння студентами навчальних дисциплін до однорідних множин, придатних для статистичного аналізу, що дозволяє створювати достатньо інформативну базу даних навіть для малоформатних студентських груп, а також розроблено програму реалізації запропонованого способу створення бази даних для оцінки якості навчального процесу у малоформатних групах мовою Python та створено базу даних для оцінки якості навчального процесу з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в галузі ІТ» в малоформатній групі магістерської підготовки для спеціальності 126.

Біографії авторів

О. О. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

аспірантка, асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Д. О. Шалагай, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Посилання

Б. І. Мокін, і О. Б. Мокін, Методологія та організація наукових досліджень, навч. посіб., 2-е вид., змін. та доп. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mokin.com.ua/pedagogical/posibn/6504.html#WODckWe_4fU.

Б. І. Мокін, О. Б Мокін, О. М Мензул, і В. М. Мізерний, «Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії. Частина 1: формалізація, структуризація і параметризація задачі,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 125-129, 2012.

Б. І. Мокін, О. Б Мокін, О. М Мензул, і В. М. Мізерний, «Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії. Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгорит¬мізація,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 152-156, 2012.

Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, і О. Б. Мокін, «Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни,» Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2, с. 9-14, 2013.

О. О. Войцеховська, Б. І. Мокін, і О. В. Слободянюк, «Системний підхід до аналізу процесу функціонування закладу вищої освіти,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 31-40, 2019. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-142-1-31-40.

Б. І. Мокін, О. Б., Мокін, і О. М. Косарук, Ідеологія дуальності в вищій технічній освіті на основі інтеграції навчання з виробництвом, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2019, 224 с.

Boris I. Mokin, Oleksander B. Mokin, Olena M. Kosaruk, Mashat Kalimoldayev, and Waldemar Wójci, “Assessment of the knowledge quality level based on fuzzy models of its acquisition processes,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 09, pp. 114-119, 2020. https://doi.org/10.15199/48.2020.09.24 .

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. О. Войцеховська, «Про один із підходів до системного планування розвитку університету на основі нечіткого варіанту багатокритеріальної оптимізації,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 108-116, 2021. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-108-116 .

B. I. Mokin, and O. O. Voitsekhovska, “System analysis of the impact of material repetition, set out earlier, on the assimilation of the new,” SWorldJournal, no. 10 (1), pp. 43-51, Nov. 2021. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-01-012 .

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, і О. Б. Мокін, Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mokin.com.ua/files/articles/65/46/Mokin_SRS_MOND.pdf .

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, і О. Б. Мокін, Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2022, 124 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 169

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

[1]
О. О. Войцеховська, Б. І. Мокін, і Д. О. . Шалагай, «ПРО ОДИН СПОСІБ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 58–67, Жовт. 2022.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>