ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ, ЗА ЯКИХ РУХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ПОРЯДКОМ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЩИМ ТРЬОХ МОЖНА ОПИСУВАТИ ЕКВІВАЛЕНТНИ-МИ МОДЕЛЯМИ З ПОРЯДКОМ НЕ ВИЩИМ ТРЬОХ

  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: динамічна система, математична модель, гіпотеза Ішлінського, диференціальне рівняння, еквівалентування

Анотація

Визначені умови, за яких рух динамічних об’єктів, що описується диференціальними рівняннями високих порядків можна еквівалентно описувати диференціальними рівняннями з порядком не вищим третього.

Біографії авторів

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — Вып. 3 / Л. Э. Эльсгольц. — М. :
Наука, 1965. — 424 с.
2. Бессонов. Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л. А. Бессонов. — М. : Высшая
школа, 1978. — 528 с.
3. Макаров И. М. Линейные автоматические системы / И. М. Макаров, Б. М. Менский. — М. : Машиностроение,
1977. — 464 с.
4. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. — Вінниця :
ВНТУ, 2010. — 260 с.
Переглядів анотації: 491 Завантажень PDF: 115
Як цитувати
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 4 5 > >>