МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: ПРАКТИКИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Н. М. Богданова Вінницький національний технічний університет
  • К. О. Коваль Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Мензул Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

працевлаштування, молодь, мотивація, роботодавець, система мотивації

Анотація

Проаналізовано основні проблеми працевлаштування молоді, особливості її різних груп та системи мотивації в розрізі забезпечення роботою. Розглянуто державні механізми сприяння працевлаштування молоді та наведено кращі практики роботи з молоддю в цьому контексті у Вінницькій області.

Біографії авторів

Н. М. Богданова, Вінницький національний технічний університет

канд. наук з державного управління, заступник начальника управління у справах сім’ї та молоді

К. О. Коваль, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри інтеграції навчання з виробни-цтвом

О. М. Мензул, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Посилання

1. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012—2020 роки [Електронний ресурс] : Указ Президента України
/ Документ 45/2012, чинний від 01.02.2012. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.
2. Про стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Указ Президент
України / Документ № 532/2013, чинний від 27.09.2013. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/532/2013.
3. Клочко А. М. Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин [Електронний ре-
сурс] / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 292—296. Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012_3/12kamurv.pdf.
4. Молодь в умовах становлення незалежної України (1991—2011 роки) : щорічна доповідь Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністірв України про становище молоді в Україні / [О. В. Бєлишев, С. Ю., Аксьонова
О. Л. Ануфрієва та ін. ; за ред. Зуєва Ю. О.]. — К. : Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2012. — 224 с.
5. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Інсти-
тут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. — 268 с.
6. Про зайнятість населення [Електронний ресурс] : закон України / Документ N 5067-VI, остання редакція від
05.07.2012 на пiдставi 5067-17, чинний. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page.
7. Богданова Н. М. Система мотивації молоді до державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 «Державна служба» / Н. М. Богданова. — К., 2012. — 20 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 192

Як цитувати

[1]
Н. М. Богданова, К. О. Коваль, і О. М. Мензул, «МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ: ПРАКТИКИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 115–119, Квіт 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають