ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВІДНИХ НАСОСІВ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ БАСЕЙНУ

  • О. І. Кіянюк Івано-Франківський національний техні-чний університет нафти і газу
  • І. В. Гладь Івано-Франківський національний техні-чний університет нафти і газу

Анотація

Розглянуто питання забезпечення максимальної енергоефективності електропривідних відцентрових насосів через експериментальне вимірювання фактичних енергетичних параметрів та їх порівняння з паспортними значеннями. Обґрунтовано використання апаратно-програмного забезпечення для реєстрації миттєвих значень напруг і струмів трифазної чотирипровідної електромережі. Виявлено, що відхилення показників якості електроенергії та енергетичних параметрів насоса від номінальних збільшує втрати енергії та знижує ККД агрегату. Тому потрібно розробляти методи і засоби контролю енергоефективності ЕВН безпосередньо на місці їх функціонування з мінімальним втручанням в технологічний процес перекачування рідини.

Біографії авторів

О. І. Кіянюк, Івано-Франківський національний техні-чний університет нафти і газу
доцент, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств
І. В. Гладь, Івано-Франківський національний техні-чний університет нафти і газу
аспірант, кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

Посилання

1. Гладь І. В. Аналіз сучасного стану засобів контролю гідравлічного ККД перекачувальних агрегатів / І. В. Гладь,
О. І. Кіянюк, В. С. Костишин // Приладобудування 2007 : стан і перспективи : матер. VІ наук.-техн. конфер. — Київ,
ПБФ НТУУ «КПІ». — 2007. — С. 272—273.
2. Гладь І. В. Проблеми та принципи проектування універсального апаратно-програмного комплексу для енергетич-
них обстежень електромереж / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, А. І. Поточний та інші // Розвідка та розробка нафтових і газо-
вих родовищ. — м. Івано-Франківськ. — 2008. — № 3 (28). — С. 83—87.
3. Гладь І. В. Аналіз параметрів електроспоживання навчального корпусу № 1 Івано-Франківського національного тех-
нічного університету нафти і газу / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала // Нафтогазова енергетика. — м. Івано-Франківськ.
— 2009. — № 2 (11). — С. 100—103.
Переглядів анотації: 44 Завантажень PDF: 11
Як цитувати
[1]
О. Кіянюк і І. Гладь, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВІДНИХ НАСОСІВ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ БАСЕЙНУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 79-81, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.