КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ м. БОРИСЛАВА

Автор(и)

  • О. І. Романюк Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
  • Л. З. Шевчик Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Анотація

Наведено результати проведення комплексного екологічного моніторингу території м. Борислава. Визначено середні, максимальні та мінімальні концентрації основних хімічних інгредієнтів та найпоширеніших забруднювальних речовин у криницях, річках, потічках та ґрунті. Вивчено перспективи вищих рослин для рекультивації нафтозабруднених ґрунтів. Найкращі результати щодо очистки ґрунтів від нафтового забруднення отримані із застосуванням рослин обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.).

Біографії авторів

О. І. Романюк, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

канд. хім. наук., старший науковий співробітник відділення фізико-хімії горючих копалин

Л. З. Шевчик, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

аспірантка відділення фізико-хімії горючих копалин

Посилання

1. Экологический мониторинг нефтегазовой отрасли. Физико-химические и биологические методы / [М. Н. Саксо-
нов, А. Д. Абалаков, Л. В. Данько и др.]. — Иркутск : Иркутский ун-т, 2005. — 114 с.
2. Кодина Л. А. Геохимическая диагностика нефтяного загрязнения почвы. Восстановление нефтезагрязненных поч-
венных экосистем / Под ред. М. А. Глазовской. — М. : Наука, 1988. — С. 112—122.
3. Огняник М. С. Оціночний моніторинг в дослідженнях геологічного середовища, забрудненого легкими нафтопро-
дуктами / М. С. Огняник, Н. К. Парамонова, Ю. В. Загородній // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколиш-
нього середовища. — К. : ІГНС, 2011. — Вип. 19. — С. 151—158.
4. Margesin R. Potential of cold-adapted microorganisms for bioremediation of oil-polluted alpine soils / R. Margesin
// International Biodeterioration and Biodegradation. — 2000. — № 46. — P. 3—10.
5. Suominen L. Evaluation of the Galega-Rhizobium galegae system for the bioremediation of oil contaminated soil /
L. Suominen, M. Jussila, K. Makclainen // Environmental Pollution. — 2000. — Vol. 107. — Р. 239—244.
6. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами / [Н. Джура, О. Романюк,
Я. Гонсьор та ін.]// Екологія та ноосферологія. — 2006. — Т. 17, № 1—2. — С. 55—60.
7. Джура Н. Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення / Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек // Вісник Львівсько-
го університету. Серія біологічна. — 2006. — Вип. 42. — С. 142—146.
8. Відновлення нафтозабрудненого ґрунту за участю рослин Carex hirta L. / [Н. М. Джура, О. М. Мороз, І. Б. Русин та
ін.] // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб.
наук. пр. Уманського державного аграрного університету. — К., 2008. — С. 197—203.
9. Терек О. І. Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту / О. І. Терек, О. І. Величко,
Н. М. Джура // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. — К. : Логос, 2009. — Т. 1. —
С. 217—225.
10. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / [М. З. Горон, Н. М. Джура,
О. І. Романюк та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 185—192.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 123

Як цитувати

[1]
О. І. Романюк і Л. З. Шевчик, «КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ м. БОРИСЛАВА», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 19–22, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають