РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ З ФЛЕКТИВНИХ МОВ НА ЖЕСТОВУ МОВУ

Автор(и)

  • О. В. Бармак Хмельницький національний університет
  • С. О. Романишин Хмельницький національний університет

Анотація

Описано алгоритмічну реалізацію інформаційної технології перекладу з флективних вербальних мов на жестову мову. На прикладі української мови побудовано інфологічні моделі словників української та жестової мов, пов’язано узагальнені граматичні конструкції для забезпечення автоматизованого перекладу. Наведено експериментальні результати для перевірки ефективності запропонованої інформаційної технології.

Біографії авторів

О. В. Бармак, Хмельницький національний університет

доцент

С. О. Романишин, Хмельницький національний університет

аспірант

Посилання

1. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів / [Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бар-
мак та ін.] // Штучний інтелект. — 2009. — № 3 — С. 186—197.
2. Зайцева Г. Л. Жестовая речь. Дактилология : учеб. для студ. высш. учеб. Заведений / Г. Л. Зайцева. — М. : Гума-
нит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 61 с.
3. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков. — К. : Довіра, 1998. — 331 с.
4. Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем / В. А. Широков. — К. : Наук. Думка, 2004. — 327 с.
5. Корпусна лінгвістика : моногр. / [В. А. Широков, О. В. Бугаков, Т. О. Грязнухіна та ін.] // Український мовно-
інформаційний фонд НАН України. — К. : Довіра, 2005. — 472 с.
6. Любченко Т. П. Програмно-технологічні аспекти створення граматичних лексикографічних систем / Т. П. Любченко
// Проблеми програмування. — 2007. — № 3. — С. 61—75.
7. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови / К. Ф. Шульжук. — К. : Академія, 2004. — С. 152—160.
8. Крак Ю. В. Узагальнені граматичні конструкції для автоматизованого перекладу з української мови на українську
жестову мову / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, С. О. Романишин // Штучний інтелект. — 2011. — № 3. — С. 136—146.
9. Бармак О. В. Комп’ютерна технологія для перекладу з української на жестову мову / О. В. Бармак, С. О. Романи-
шин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2012. — № 1 (65). — С. 195—208.
10. Програма-комплекс «УКРАЇНСЬКА ЖЕСТОВА МОВА» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.mon.gov.ua/education/average/programs_gluh.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 61

Як цитувати

[1]
О. В. Бармак і С. О. Романишин, «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ З ФЛЕКТИВНИХ МОВ НА ЖЕСТОВУ МОВУ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 134–142, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.