Iнвестиційний клімат в Україні та діяльність міжнародних фінансових організацій із його поліпшення

Автор(и)

  • Ю. В. Мороз Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Проаналізовано основні моменти, що характеризують інвестиційний клімат в Україні. Акцентовано увагу на залежності надходження інвестицій в економіку країни від стану інвестиційного клімату. Розглянуто діяльність міжнародних фінансових організацій у цій сфері.

Біографія автора

Ю. В. Мороз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин

Посилання

1. Симовьян С. В. Экономический успех: пути его достижения / С. В. Симовьян; художник-оформитель А. Н. Гапей.
— Харьков : ИМП «Рубикон», 1996. — 384 с.
2. Хэррис, Дж. Мэнвилл. Международные финансы : пер. с англ. / Хэррис, Дж. Мэнвилл. — М. : Информационно-
издательский дом «Филинь», 1996. — 296 с. — (Серия «Экономика для практиков»).
3. Левчук О. В. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / О. В. Лев-
чук // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», Дніпропетровський державний аграрний універси-
тет. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1263.
4. Інвестиційний та бізнес-клімат в Україні очима влади та інвесторів: чи відбулися суттєві зміни на краще? [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу : http://lfr.org.ua/ru/analytics/670-2013-03-11-1.html.
5. Державне агентство з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ua&get=212
6. Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес. Звіт Жовтень 2011 [Електронний ресурс] / Консультати-
вна програма з покращення інвестиційного клімату в Європі та Центральній Азії, Група Світового банку. — 124 с. —
Режим доступу :
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEID=fad199804b74511b924bb36eac26e1c2
7. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія : підруч. / А. С. Філіпенко. — К. : Либідь, 2006. — 392 с.
8. Наталія Агафонова Народний депутат України. Інвестиції в Україні: багато говорять — мало хто бачив, 24 жовтня 2012
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blogs.lb.ua/nataliya_agafonova/175772_investitsii_ukraini_bagato.html.
9. Инвестиционный климат в Украине достаточно тяжелый, — советник ЕБРР [Электронный ресурс]. — Режим дос-
тупа : http://economics.lb.ua/state/2011/07/11/105492_investitsionniy_klimat_v_ukraine_.html.
10. Світовий банк — Україна : огляд Жовтень, Звіт 2012. [Електронний ресурс] — 25 с. — Режим доступу :
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Ukraine-Snapshot-ukr.pdf.
11. Transparency International. Україна через систему бездіяльності влади остаточно отаборилась в клубі найкорумпо-
ваніших країн світу [Електронний ресурс] : Прес-реліз, Київ, 05.12.2012. — Режим доступу : http://ti-ukraine.org/cpi.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 195

Як цитувати

[1]
Ю. В. Мороз, «Iнвестиційний клімат в Україні та діяльність міжнародних фінансових організацій із його поліпшення», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 28–34, Черв. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.