Динаміка коливальних процесів у середовищі вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного зневоднення

  • І. В. Севостьянов Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто закономірності процесів віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів. Наведено рівняння для визначення основних параметрів коливань у середовищі оброблюваного матеріалу під час його зневоднення.

Біографія автора

І. В. Севостьянов, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва

Посилання

1. Севостьянов І. В. Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного зневоднення вологих диспер-сних матеріалів / І. В. Севостьянов // Промислова гідравліка і пневматика : матер. ХІІІ міжнародної науково-технічної конфер. — Чернігів, 19—20 вересня 2012 р. — Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2012. — 117 с.
2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Машинобудування, 2009. — № 57. — С. 50—55. — ISSN 0201 – 744X.
3. Севостьянов І. В. Теоретичні дослідження гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів / І. В. Севостьянов // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Машинобудування, 2012. — № 64. — С. 119—126. — ISSN 0201 — 744X.
4. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування : моногр. / Р. Д. Іскович-Лотоцький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. — 338 с. — ISВN 966-641-178-4.
5. Севостьянов І. В. Визначення робочих параметрів процесів віброударного сепарування вологих дисперсних мате-ріалів / І. В. Севостьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»), 2008. — Випуск 23. — С. 282—292. — ISВN 5-7763-8653-5.
6. Пановко Я. Г. Введение в теорию механического удара / Я. Г. Пановко. — М. : Наука, 1977. — 224 с.
7. Бидерман В. Л. Теория механических колебаний / В. Л. Бидерман. — М. : Высшая школа, 1980. — 408 с.
Переглядів анотації: 31 Завантажень PDF: 5
Як цитувати
[1]
І. В. Севостьянов, Динаміка коливальних процесів у середовищі вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного зневоднення, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 105—108, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.