АКУМУЛЯТОРИ ХОЛОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ

  • І. І. Пуховий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. О. Кривошеєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Проведено огляд існуючих технологій з акумуляції холоду с фазовим перетворенням «вода—лід». Запропоновано схему з акумулятором холоду контактного типу: «вода—лід—повітря». Для будівель «пасивного» типу показано можливість використання сезонних акумуляторів холоду та описано практичних досвід створення об’єктів с сезонним акумулюванням тепла/холоду для невеликих будівель, без підсиленої теплоізоляції. Розглянуто особливості використання добових акумуляторів холоду на прикладі офісної будівлі.

Біографії авторів

І. І. Пуховий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
М. О. Кривошеєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
здобувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки

Посилання

1. Ванг М. Ж. Системы термической аккумуляции на основе бинарного льда (айс-сларри) в многофункциональных
зданиях / М. Ж. Ванг, Н. Кусумото // Тепло и массопередача. — 2001. — № 37. — С. 597—604.
2. Dorgan CE; Elleson JS (1994) Design Guide For Cool Storage. ASHRAE, Atlanta.
3. Бекман Г. Тепловое аккумулирование энергии / Г. Бекман, П. Гилли. — М. : Мир, 1987 г. — 272 с.
4. Holman A. S. ACES (The Annual Cycle Energy System) Demonstration : Construction, Startup and Performance Report. /
Holman A. S., Brantley V. R. // OAK Ridge National Laboratory, 1978.
5. Пуховий І. І. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалі-
зації води, як альтернативи теплоті ґрунту / І. І. Пуховий // Відновлювана енергетика. — 2006. — № 1. — С. 15—19.
6. Пуховий І. І. Безпосереднє використання теплоти довкілля в системах тепло- і холодопостачання / І. І. Пуховий //
Технічна електродинаміка. Тем. Випуск. — 2003. — С. 31—33.
7. Постанова НКРЕ №1241 від 20.12.2001 зі змінами №529 від 19.07.2005 «Про тарифи, диференційовані за періода-
ми часу».
8. Пуховой И. И. Анализ теплопритоков и теплопотерь, кондиционирование воздуха с использованием льдохрани-
лищ в пассивных зданиях / И. И. Пуховой, М. А. Кривошеев // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011. — № 6.
— С. 28—33.
Переглядів анотації: 82 Завантажень PDF: 163
Як цитувати
[1]
І. Пуховий і М. Кривошеєв, АКУМУЛЯТОРИ ХОЛОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 74-79, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.