ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Й ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Семенюк Донбаська електроенергетична система
Ключові слова: адресність втрат, втрати потужності, неоднорідність, оптимальні втрати, додаткові втрати, транзитні перетоки, інформаційне забезпечення

Анотація

Проведено огляд наявного інформаційного забезпечення та запропоновано методику адресного визначення втрат активної потужності в передавальній системі, спричинених транзитом потужності до навантаження кожного зі споживачів.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електричних станцій та систем
Н. В. Семенюк, Донбаська електроенергетична система
інженер 1 категорії служби релейного захисту та автоматики

Посилання

1. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / [В. А. Баринов, А. З. Гамм, Ю. Н. Кучеров и др.]; под общей ред. Ю. Н. Руденко, В. А. Семенова. — М. : МЭИ, 2000. — 648 с.
2. Программно-вычислительный комплекс оценивания состояния энергосистем в реальном времени / Ю. А. Гришин, И. Н. Колосок, Е. С. Коркина [и др.] // Электричество. — 1999. — № 2. — С. 8—16.
3. Костышена Н. М. Экономический коэффициент нормативного технологического расхода электроэнергии как эк-вивалент стоимости этого рас хода / Н. М. Костышена // Электрические сети и системы. — 2006. — № 5. — С. 47—52.
4. Постанова НКРЕ — 654 від 25.05.2006 «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та за-твердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії» // Офіційний вісник України. — 2006. — № 22. — 1701 с.; Інформаційний Бюлетень НКРЕ. — 2006 р. — № 6.
5. Бурикін О. Б. Визначення втрат потужності від транзитних перетікань в електричних мережах мережах / О. Б. Бу-рикін, В. А. Видмиш, П. П. Медяний // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне наукове фахове видання. — 2010. — № 1.
6. Клипков С. И. Особенности определения адресности передачи электроэнергии в элктроэнергетических системах переменного тока [Электронний ресурс] / С. И. Клипков, А. И. Ришкевич, А. В. Семенюк. — Режим доступа : http://oik.energy.gov.ua/sti/graf/pdf/addressing.pdf.
7. Лежнюк П. Д. Моделювання впливу неоднорідності електричної системи на оптимальність її режимів /
П. Д. Лежнюк, Д. І. Оболонський, Л. Р. Пауткіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1996. — С. 44—49.
8. Математические задачи электроэнергетики / под ред. В. А. Веникова. — М. : Высшая школа, 1981. — 320 с.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк і Н. В. Семенюк, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ Й ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 66-69, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)